Vrijwilligersbeleid

Bij het aanstellen van nieuwe vrijwilligers binnen onze verenging zullen wij het volgende beleid hanteren:

  • We houden een kennismakingsgesprek met de nieuwe vrijwilliger
  • We gaan referenties na, zoals andere verengingen waar de vrijwilliger actief was/is.
  • We vragen de vrijwilliger een VOG aan te vragen en dat iedere 3 jaar te herhalen.
  • Indien mogelijk maken we de vrijwilliger lid van de KNSB.
  • Indien dat niet mogelijk is dan laten we de vrijwilliger een VOT (Verklaring onderwerping Tuchtrecht) tekenen. Daarmee valt de vrijwilliger onder het tuchtrecht van de bond en is de vrijwilliger daarvan op de hoogte.
  • De vrijwilliger wordt op de hoogte gebracht van onze gedragsregels